Tarieven

Tarievenoverzicht

Een volledig overzicht van alle tarieven die gelden vanaf 1 januari 2020 kunt u hier downloaden. De tarieven zijn exclusief techniek- en materiaalkosten. In het tarievenoverzicht zijn de kosten per ‘prestatie’ (bijvoorbeeld het aanbrengen van een vulling) opgenomen. Een behandeling kan uit meerdere prestaties bestaan. Tandartsen in Nederland hanteren dus uniforme tarieven. Concurreren op prijs behoort daarmee tot het verleden en dat is maar goed ook. Wij willen ons onderscheiden door kwaliteit te garanderen en alleen met de beste materialen te werken in een moderne en goed uitgeruste kliniek waar u zich op uw gemak kunt voelen.

 

Begroting & Nota

Voorafgaand aan een behandeling die € 250,00 of meer zal gaan kosten, ontvangt u van ons een begroting, zodat u weet waar u op moet rekenen. Het versturen en incasseren van nota’s hebben wij overgedragen aan Infomedics. Voor informatie over nota's kunt u bellen met 036 - 20 31 900. U kunt ook informatie inwinnen op de website www.infomedics.nl

  • Nota Infomedics voortaan in roze envelop
    Vanaf 1 juli maken we kennis met het vernieuwde Infomedics; Infomedics verzorgt de factoring van de praktijk. Hetgeen betekent dat het portaal een nieuwe look en feel krijgt. Na uw behandeling in onze praktijk controleert Infomedics of deze gedekt wordt door uw zorgverzekering. Als u niet (volledig) verzekerd bent voor de behandeling stuurt Infomedics u een rekening. Indien uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres bij ons bekend zijn, ontvangt u in eerste instantie de nota per mail. Mochten deze gegevens niet bekend zijn bij ons dan ontvangt u de nota per post. Ook de herinneringen worden per post gestuurd. Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten dat u de rekening voortaan in een roze envelop ontvangt.

 

Afspraak afzeggen

Wij vragen u bij verhindering een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, bij voorkeur via de telefoon (026-3620333) of eventueel schriftelijk (per brief of e-mail). Wanneer een afspraak zonder bericht niet wordt nagekomen, kunnen wij u de geplande behandeltijd (€ 25,00 per kwartier) in rekening brengen.

Wij zijn aangesloten bij:
KRT
KNMT
Zorgkaart Nederland

Schellekens & van den Boomen
Beekhuizenseweg 2
6881 AJ Velp

info@tandartsvelp.nl
026-3620333
Facebook
Instagram